Dealvnica Dunje Kukovec: Opolnomočenje manjšin skozi umetniške prakse "Moja misel, moja prihodnost"

Vam po glavi roji milijon idej in ne veste kako ali kje začeti? Iščete službo in pri tem niste najbolj uspešni? Imate konjiček, ki vam pomeni največ na svetu, a vam ne omogoča finančne svobode? Je ustvarjalnost vaša prednost ali kdaj pomislite, da vas ovira? Se kljub izobrazbi in poštenemu delu počutite čisto na tleh? Ali ste zadovoljni z razmerjem med delom, prostim časom in plačilom? Ali bi spremenili kariero tako, da bi se počutile zmagoslavno?

Lidija Dimkovska: Delavnice kreativnega pisanja v maternem jeziku III: Kdo piše? Identiteta in pisanje. Zakaj pisati v maternem jeziku? Kako pisati v maternem jeziku v drugem jezikovnem okolju?

Srečanje s pisateljem in pogovor o strategijah pisanja in strategija prisotnosti v slovenskem literarnem polju.

Delavnica Društva za zagovorništvo ranljivih skupin – Delavska svetovalnica: Pravni okviri in vsakodnevne težave manjšin in migrantov pri zaposlovanju v Sloveniji konkretni primeri in praktični nasveti

“Na delavnici bomo predstavili pot ekonomskih migracij od začetka (urejanje dokumentacije, stiki z institucijami), nadalje konkretnega stika z delovnim okoljem in pogoji dela, naprej kršitvami s področja delovnih in socialnih pravic ter na koncu načini reševanja vseh težav in kršitev. Vse to bomo pospremili s konkretnimi primeri.”

»Urednikovanje, oblikovanje, administracija spletnega medija, urejanje komentarjev itn.«

»Dobre prakse- niše za zaposlovanje manjšin v Sloveniji«

Delavnica prof. dr. Svetlane Slapšak: Strategija in mehanizmi proti večkratni diskriminaciji žensk, priseljenk in migrantk v Sloveniji (primerjave, druge države)

Delavnica Prof. dr. Svetlane Slapšak:

Strategija in mehanizmi proti večkratni diskriminaciji žensk, priseljenk in migrantk v Sloveniji (primerjave, druge države)

 

 

Delavnica Lidije Dimkovske: Kulturna produkcija ranljivih skupin- književna produkcija v maternem jeziku: izzivi, možnosti, težave, dobre prakse

Radionice kreativnog pisanja na maternjem ili drugom jeziku: Kako i zašto pisati? Šta je
pisanje? Kako početi pisati?

»Kako uspešno voditi manjšinsko kulturno-umetniško društvo/zavod, predstavitev stanja v Sloveniji, težave, rešitve, osnove projektnega financiranja«

»Manjšinski mediji: teorija in praksa«

 

 

»Manjšinski mediji: teorija in praksa«

V okviru projekta #MANJŠINENAMREŽI, Srbski kulturni center Danilo Kiš vabi na delavnici

Dr. Biljane Žikić:

»Manjšinski mediji: teorija in praksa«

Prva delavnica bo potekala v četrtek, 29. novembra 2018 od 17. do 20. ure. Druga delavnica bo potekala v petek, 30.11.2018 od 17. do 20. ure.

Naslov: Srbski kulturni center Danilo Kiš, Tržaška cesta 2, Ljubljana.

Delavnici sta brezplačni.