Dobre prakse- niše za zaposlovanje manjšin v Sloveniji

20. 12. 2018

Srbski kulturni center Danilo Kiš vabi na delavnico Irene Vujčić Pavlović:

"Dobre prakse- niše za zaposlovanje manjšin v Sloveniji«

Delavnica je zastavljena kot debatni krožk, kjer bodo lahko udeleženci_ke izpostavili lastne ugotovitve, težave, potrebe, mnenja in izkušnje in jih primerjali z izkušnjo drugih.

Po predavanju bodo vsi zainteresirani imali možnost individualnih usmeritvi, ki so namenjene dodatnim priporočilima in svetovanjima o določenih temah, ki so izpostavljene na predavanju. Predavateljica bo dostopna za individualne usmeritve: osebno, neposredno po predavanjih ali online po e-mailu, skype, klepetu, na družbenih omrežjih.

 

Irena Vujčić Pavlović je kot producentka, vodja in koordinatorica kulturnih projektov prisotna v slovenski manjšinski kulturi od samega ustanavljanja Srbskega kulturnega centra Danilo Kiš, leta 2009. Od leta 2014 do 2018 je bila izvršna direktorica omenjenega manjšinskega zavoda. Od leta 2018 ima status producetke, samozaposlene v kulturi. Uspešno je opravljala različna dela na polju produkcije kulturnih projektov in dogodkov: od raziskovanja in snovanja projektov, organizacije, izvedbe in vodenja projektnih dogodkov, zbiranja sredstev na EU in nacionalnih razpisih kot tudi sponzorskih in donatorskih sredstev, vodenja delavnic in izobraževanja na področju kulture in človeških in manjšinskih pravic, upravljanja s človeškimi viri, mentoriranja prostovoljcev, pripravnikov in študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev Centra, komuniciranja z mediji do priprave, izvedbe in vodenja kulturnih dogodkov. Uspešno je vodila in koordinirala vrsto mednarodnih in nacionalnih projektov na področju kulture, ki so podprti s strani Javnega sklada RS za kulturo, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Ministrstva za notranje zadeve RS, Ministrstva za zunanje zadeve RS, Evropske komisije skozi Evropski strukturni sklad in IPA program ter s strani Ministrstva za kulturo Republike Srbije in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije. Producirala je in organizirala več kulturnih dogodkov regionalnega pomena: razstave Ljubigrad- Belana: Ljubi Beograd Bela Ljubljana, Ka arheologiji jugoslovanskega feminizma, Miraz/Dota, Migrantski objektiv, Bazar gostoljubnosti.

Delavnica je brezplačna.