Politična karikatura in družbene spremembe: srbski primer

21. 03. 2019

Najbolj znana srbska karikaturista sta spregovorila o tem, kaj je danes politična karikatura, kateri so elementi dobre karikature in kako se je-le ta spreminjala tekom zgodovine ter tudi o njeni vlogi, pomenu in moči v družbi ter o družbenih spremembah in revolucijah, katerih zvesti spremljevalec je. Kako karikatura deluje na različnih ravneh: vizualni, novinarski, politični, psihološki in koliko odraža stanje duha neke družbe v določenem obdobju? Zakaj za karikaturo rečemo, da je družbeno ogledalo in zavest? V kakšnem razmerju sta politična karikatura in politična korektnost?

Karikaturista sta predstavila zgodovino karikature v Srbiji in Balkanu s posebnim poudarkom na aktualnem političnem trenutku v Srbiji.

Govorila sta o delovanju karikature na novinarski, vizualni, psihološki ravni, s posebnim poudarkom na delovanju karikature kot posebnega novinarskega žanra.

Corax in Petričić sta predstavila niz svojih karikatur, objavljenih v srbskih časopisih in predstavljenih na razstavah.

Sledil je pogovor z udeleženci delavnice, vprašanja in odgovori.