Večerna šola manjšinskega novinarstva

04. 04. 2019

Za vse tisto, kar ste želeli vedeti o manjšinah in medijih, niste pa si upali vprašati, se bomo potrudili, da razkrijemo na delavnicah v okviru projekta #MANJŠINENAMREŽI, ki se bodo začele v četrtek, 4. aprila, in bodo trajale vse do 20. julija. Na teh intenzivnih srečanjih se bomo ukvarjali z manjšinskim novinarstvom skozi teorijo in prakso. Ob koncu zaključenega tečaja bodo udeleženci in udeleženke dobili možnost dela v oddaji

Začeli bomo s filozofsko-družbeno-političnimi vprašanji o tem, kaj je pravzaprav manjšina in kakšna bi bila vloga v družbi manjšinskih medijev. Nato bomo izzvali klasična novinarska pravila o uravnoteženem poročanju, ki ima vedno dve plati, ter preučili termine svoboda govora, politična korektnost in sovražni govor. Še posebej se bomo ukvarjali z novinarsko etiko in kodeksom ter novinarsko integriteto. Razmislili bomo o tem, v katerih segmentih se manjšinsko novinarstvo razlikuje od klasičnega in v kolikšni meri se prepleta z aktivizmom, katerega cilj je, da ponudi glas tistim, ki ga v družbi nimajo: marginaliziranim in utišanim posameznikom ter skupinam glede na njihovo etnično poreklo, spolne opredelitve, status v družbi, posebne potrebe, materialno revščino itd. Zanimala nas bo emancipacijska moč manjšinskega medija in kako jo doseči.

V osrednjem delu delavnic se bomo ukvarjali s praktičnim usposabljanjem udeležencev in udeleženk za novinarske naloge, in sicer s posebnim poudarkom na spletnem novinarstvu. Internetni mediji omogočajo interaktivnost, parcipativnost, hiperbesedilnost, decentraliziranost in odmik od tradicionalne avtoritete novinarjev, kar omogoča večjo inkluzivnost. Poskusili bomo združiti nove informacijsko-komunikacijske tehnologije (internet, družbene medije), nove medijske oblike in žanre (meme, selfie, socialni video, blog, vlog), tradicionalno novinarstvo (strokovne postopke in prakse), manjšinski aktivizem in vsakodnevno življenje ranljivih skupin (potrebe, doživljanja, težave, dobre prakse). Cilj je ustvarjanje interaktivne medijske platforme, ki bo prisotna na družbenih omrežjih in zasnovana na prednostih, ki jih ponuja digitalizirani svet – dejavna participacija, hitra in dinamična komunikacija, široka dostopnost informacij, intenzivnejša interakcija in medsebojno povezovanje.

Na koncu bomo poseben poudarek dali praktičnemu usposabljanju: kako narediti dober intervju, reportažo, prispevek, video in avdio dokumentarec, blog, radijsko novinarstvo na internetu – podcast, postavljanje in vzdrževanje spletnega časopisa, avdio in video montaža, oblikovanje socialnega videa, video in avdio live streaming, upravljanje vsebine na različnih internetnih platformah itd.

Delavnice bo vodila Biljana Žikić, doktorica medijskih študij, avtorica več znanstvenih člankov o manjšinah in medijih, dolgoletna urednica edine oddaje v srbskem jeziku v Sloveniji Kontrola leta na Radiu Študent, novinarka oddaje Sami naši na Prvem programu Radio Slovenije ter urednica portala www.dkis.si in www.radnezene.net. Pomagali ji bodo številni gostje iz medijskega in novinarskega sveta, ki bodo sodelovali kot mentorji in predavatelji v raznih segmentih delavnic.

Na delavnice se lahko prijavijo vsi, ki jih tema zanima in ki želijo pridobiti tudi katero izmed praktičnih novinarskih spretnosti in veščin. Posebej spodbujamo pripadnike in pripadnice etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije, njihove potomce in potomke, študente in druge, ki jih zanima življenje skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji ter tudi mediji/novinarstvo.

Prijave pošljite na e-pošto medijske.delavnice@dkis.si za prvo delavnico, ki bo potekala v četrtek, 4. aprila. Mogoče je tudi poznejše prijavljanje za vsako delavnico posebej. Šola bo trajala do 20. julija 2019 in bo potekala vsak teden. Trajanje delavnice: 3 ure predavanja/debata + 8 ur individualne usmeritve/terenskega dela