Večernja škola manjinskog novinarstva

04. 04. 2019

Sve ono što ste želeli da znate o manjinama i medijima, a niste smeli da pitate potrudićemo se da otkrijemo na radionicama u okviru projekta #MANJŠINENAMREŽI koje će početi u četrvrtak,  4. aprila, i trajaće sve do 20. jula ove godine. Na ovim intenzivnim susretima bavićemo se manjinskim novinarstvom kroz teoriju i praksu. Na kraju završenog kursa, polaznici i polaznice će dobiti mogućnost rada u emisiji Kontrola leta na Radiju Študent i na portalu www.dkis.si, a tokom celog kursa objavljivaćemo rezultate naših susreta, tj. medijske priloge na sajtu www.namreži.si.

Počećemo od filozofsko-društveno-političkih pitanja o tome šta je to manjina i koja bi bila uloga u društvu manjinskih medija. Zatim ćemo izazvati klasična novinarska pravila o balansiranom izveštavanju koje uvek ima dve strane, i preispitati termine sloboda govora, politička korektnost i govor mržnje. Posebno ćemo se pozabaviti novinarskom etikom i kodeksom te novinarskim integritetom. Razmatraćemo u kojim se sve segmentima manjinsko novinarstvo razlikuje od klasičnog i koliko se prepliće sa aktivizmom kome je cilj da pruži glas onima koji ga u društvu nemaju: marginalizovanim i ućutkanim pojedincima i grupama, s obzirom na njihovo etničko poreklo, seksualna opredeljenja, status u društvu, posebne potrebe, materijalno siromaštvo itd. Zanimaće nas emancipatorska moć manjinskog medija i kako je dostići.

U središnjem delu radionica bavićemo se praktičnim osposobljavanjem polaznika i polaznica za novinarske zadatke i to sa posebnim naglaskom na internetu. Internet mediji omogućavaju interaktivnost, parcipativnost, hipertekstovnost, decentraliziranost i odmak od tradicionalne autoritete novinara što omogućava veću inkluzivnost. Pokušaćemo da spojimo nove informaciono-komunikacione tehnologije (internet, društveni mediji), nove medijske forme i žanrove (meme, selfie, social video, blog, vlog), tradicionalno novinarstvo (profesionalni postupci i prakse), manjinski aktivizam i svakodnevni život ranjivih grupa (potrebe, doživljaji, problemi, lepe stvari). Cilj je stvaranje interaktivne medijske platforme koja će biti prisutna na društvenim mrežama i zasnovana na prednostima koje pruža digitalizovani svet – aktivna participacija, brza i dinamična komunikacija, široka dostupnost informacija, intenzivnija interakcija i međusobno povezivanje.

Na kraju, poseban naglasak biće na praktičnom osposobljavanju za novinarske zadatke i kreiranje medijskih sadržaja: kako napraviti dobar intervju, reportažu, prilog, video i audio dokumentarac, blog, radijsko novinarstvo na internetu – podcast, postavljanje i održavanje internet časopisa, audio i video montaža, kreiranje social videa, video i audio live streaming, upravljanje sadržajem na različitim internet platformama itd.

Radionice će voditi Biljana Žikić, doktorka medijskih studija, autorka više istraživačkih članaka o manjinama i medijima, dugogodišnja urednica jedine emisije na srpskom jeziku u Sloveniji, Kontrola leta na Radiju Študent, novinarka emisije Sami naši na Prvom programu Radio Slovenije i urednica portala www.dkis.si i www.radnezene.net. Pomagaće joj brojni gosti iz medijskog i novinarskog sveta koji će učestvovati kao mentori i predavači u raznim segmentima radionica.

Na radionice mogu da se prijave svi koje tema zanima i koji žele da steknu i neko od praktičnih novinarskih umeća i veština. Posebno se ohrabruju da se prijave pripadnici i pripadnice etničkih grupa iz bivše Jugoslavije, njihovi potomci i potomkinje, studenti i drugi koje zanima život zajednica bivše Jugoslavije u Sloveniji, kao i mediji/novinarstvo.

Prijave pošaljite do četvrtka, 4. aprila na mail medijske.delavnice@dkis.si za prvu radionicu koja će biti u četvrtak, 4. aprila. Moguće je i kasnije prijavljivanje za svaku radionicu ponaosob.

Škola će trajati do 20. jula 2019 i održavaće se svake sedmice.