Letnja i jesenja škola fundrasinga i marketinga

Pred letnju pauzu, započinjemo poslednji ciklus radionica u okviru projekta #MANJINENAMREŽI. Nakon uvoda u teoriju ranjivih grupa i medija, literarnih radionica i večernje škole manjinskog novinarstva, u zaključnom ciklusu ćemo se baviti finansiranjem, promocijom i održivošću nezavisnog manjinskog medija.

Politička karikatura i društvene promene: srpski slučaj

 

 

Radionica prof. dr. Svetlane Slapšak: Strategija i mehanizmi protiv višestruke diskriminacije žena, doseljenki i migrantkinja u Sloveniji (poređenja, druge zemlje)

Radionica Prof. dr. Svetlane Slapšak:

 Strategija i mehanizmi protiv višestruke diskriminacije žena, doseljenki i migrantkinja u Sloveniji (poređenja, druge zemlje)

 

 

Okrugli sto: Mediji i manjine u Sloveniji

 primeri dobre prakse mediji, programi, emisije koje su namenjene etničkim zajednicama bivše Jugoslavije u Sloveniji,

Kulturna produkcija ranjivih grupa- književna produkcija na maternjem jeziku: izazovi, mogućnosti, poteškoće, dobre prakse