O projektu

#MANJINENAMREŽI


Period trajanja projekta: 12.10.2018- 31.12.2019

Nosilac projekta: Srbski kulturni center Danilo Kiš

Partneri: Paraliterarno društvo I.D.I.O.T., Zavod za prevajanje in povezovanje Jugoslovanskih kultur
YugoTranslate
in Nacionalni Svet Srbov v Sloveniji

Operaciju sufinansiraju Republika Slovenija i Evropska Unija iz Evropskog socijalnog fonda.

Visina sufinansiranja: 119. 947 EUR

Ciljne grupe: Ciljne grupe opredeljujemo kao etnički, generacijski, rodno i socijalno različite: pripadnici_ice etničkih zajednica iz nekadašnje Jugoslavije, srednje i mlađe generacije, pre svega srednje i visoko obrazovani i, u okviru tih grupa, žene i pripadnici_ice LGBT populacije kao višestruko (multiple) ranljive grupe.

Operacija je zasnovana na tri idejna sklopa: 1) kompetecije ranljivih grupa na področju novinarstva kao značajan uslov za kulturnu emancipaciju, socijalnu uključivost i veću zaposljivost; 2) poboljšanje dostopa do informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i njihova upotreba u cilju podsticanja kulturnih, socijalnih potencijala i potencijala za zapošljavanje ranljivih grupa, 3) potreba za osavremenjavanjem kulturnog delovanja manjinskih zajednica uz pomoć novih, savremenih načina komunikacije kulturnih formi, promocije manjinskih kultura i manjšinskih društava.

Rešavanje potreba ciljnih grupa za većom medijskom prepoznatljivošću vidimo u: osposobljavanju većeg broja pripadnika_ic ranljivih grupa za kreiranje medijskih sadržaja kroz različite sklopove radionica, mentoriranje, praktične vežbe i individualno savetovanje (od uvodnega osvešćivanja o ključnim problemima do konkretnega osposabljavanjja za pripremu medijskih priloga, kao i u pokretanju manjinskog internet medija). Osim novinarskih veština, potrebno je osnažiti ranljive za vrednovanje sopstvene kulture i jezika kao ravnopravne drugim kulturama i dominantnoj kulturi i opremiti ih kritičkim aparatom za zagovaranje sopstvenih prava, tzv manjinsko novinarstvo (minority journalism) koje je senzibilizirano za manjinska pitanja i odgovorno državljansko novinarstvo u okviru koga državljani_ke kroz aktivno učešće u produkciji medija utiču na medisjku reprezentaciju i posledično na promene u društvu i na sopstvenu socijalnu uključenost.

 

Ciljevi operacije koji će biti rezultati projektnih aktivnosti:

– zapošljavanje koordinatora iz ranjive grupe

– osposobljavanje većeg broja medijskih aktera (urednici_ce, novinari_ke, producenti_kinje, montažeri_ke) iz redova manjina za različite tehnike i veštine internet novinarstva

– podsticanje stvaranja manjinskih internet medija u Sloveniji, odnosno osposabljavanje ranljive grupe za stvaranje, upravljanje, promociju i »fundraising« manjinskoga internet i mobilnoga medija

– osposabljavanje ranljivih za praktičnu i kreativnu upotrebu inovativnih IKT-a

– opremanje ranljive grupe kritičko- refleksivnim aparatom za samorazmatranje, sa posebnim naglaskom na položaj žena i LGBT populacije (multipla ranljivost)

– razvijanje samopouzdanja, civilne hrabrosti i kompetentnosti manjina i migranta na področju prava ranljivih grupa;

– osposobljavanje ranljive grupe za kreativno pisanje u maternjem jeziku (srpski-bosanski-hrvatski-crnogorski-makedonski-albanski) i podsticanje znanja maternjega jezika, drugih jezika (bilingvalnost, polilingvalnost) i svesti o ravnopravnosti njihovog jezika u konstatnoj interakciji sa drugimi jezicima, kao i promocija jezika ranljivih grupa;

– povezivanje i mreženje ranljivihi grupa sa  medijskimi institucijama;

– stvaranje internetnog medija od strane ranljivih grupa, o ranljivim grupama i za ranljive grupe i širu javnost;

– veća vidljivost manjinskih jezika u javnom prostoru, davanje »glasa« ranljivim grupama, njihovim poteškoćama, potrebama, željama, iskustvima, dostignućima, svakodnevnom životu u Sloveniji;

– podsticanje medijske reprezentacije koja smanjuje stereotipizaciju, diskriminaciju i stigmatizaciju ranljivih grupa;

– razvijanje i upotreba IKT za potrebe kvalitetnog, međukulturnog i manjsinskoga novinarstva;

– prispevanje raznovrstnosti medijske pokrajine u Sloveniji, kako sadržinski (medkulturnost, višejezičnost, kritičnost),tako i inovativnim medijskim formama (multimedijskost, cross media, državljansko novinarstvo);

– razvoj veština ranljivih grupa da se ličnim doprinosom u kulturnoj produkciji i inovativnim tehnološkim rešenjima suprotstave mehanizmima diskriminacije i marginalizacije, kao i da svoju kulturu uključe u ravnopravni dijalog i neprekidnu interakciju sa drugim kulturama i sa dominantnom kulturom.

 Pokazatelji koji će doprineti cilju operacije:

Br.

Rezultati (kratkoročni – neposredno po završetku operacije)

broj

1.

Broj osoba iz ranjivih ciljnih grupa uključenih u osposobljavanje *

40

2.

Zapošljavanje predstavnika iz ranjive grupe

1

3.

Broj izvedenih radionica

71

4.

Broj sati osposobljavanja

747

5.

Broj priloga nastalih na radionicama i objavljenih na internet portalu

50

6.

Broj promocijskih događaja

5

* Osoba uključena u osposobljavanje je oseba iz ranljive ciljne grupe, koja je prisutna na osposobljavanjima najmanje 40 sati