Okrugli sto: Mediji i manjine u Sloveniji

 primeri dobre prakse mediji, programi, emisije koje su namenjene etničkim zajednicama bivše Jugoslavije u Sloveniji,