BIĆE BOLJE/BO ŽE

BIĆE BOLJE/BO ŽE - zbornik literarnih radova nastalih na radionicama Kulturna produkcija ranjivih grupa

Video snimci nastali u okviru radionica 3. sklopa

Video snimak je pripremio u uradio jedan od učesnika na radionicama, Mhd Khair Alhalabi.

Video snimci nastali u okviru radionica 3. sklopa

Video snimak je uredio i pripremio jedan od učesnika na radionicama, Mhd Khair Alhalabi.