Radionice Lidije Dimkovske: Kulturna produkcija ranjivih grupa

08. 12. 2018

I Radionice kreativnog pisanja na maternjem ili drugom jeziku: Kako i zašto pisati? Šta je
pisanje? Kako početi pisati? (2 radionice)
II Radionice kreativnog pisanja na maternjem ili drugom jeziku: Poznavanje i savladavanje
literarno- kritičkog aparata: artikulacija kritičkog mišljenja. Uvod u razmišljanje o iseljeničkim
literarnim temama. (2 radionice)
III Radionice kreativnog pisanja na maternjem jeziku ili drugom jeziku: Ko piše? Identitet i
pisanje. Zašto pisati na maternjem jeziku? Kako pisati u maternjem jeziku u drugom jezičkom
okruženju? (2 radionice)
IV Radionice kreativnog pisanja na maternjem ili drugom jeziku: Pisati na slovenačkom jeziku.
Susreti sa piscima i razgovor o strategijama pisanja i strategija prisutnosti u slovenačkom
literarnom okruženju. (2 radionice)
V Radionice kreativnog pisanja na maternjem ili drugom jeziku: Kako komunicirati sa medijima
ako pišete na drugom jeziku? Iskušenja, mreženje, uspostavljanje manjinske i iseljeničke
literarne scene, objavljivanje i prevođenje literature manjinskih i iseljeničkih književnika. (2
radionice)
Struktura radionica: predavanje+debata+individualno usmerenje
Broj radionica: 10
Opseg osposobljavanja: 100 sati
Jezici radionica: slovenački, srpski, hrvatski, makedonski, crnogorski, bosanski i svi ostali s
područja nekadašnje Jugoslavije uz pomoč prevođenja.Radionice vodi Lidija Dimkovska, pesnikinja, spisateljica, esejistkinja i književna prevoditeljka,
dobitnica EU nagrade za književnost, nagrade Huberta Burde i brojnih drugih nagrada.
Svoj rad i iskustva će predstaviti i gosti na radionicama, već afirmisani autori-ke koji pišu na
maternjem jeziku a žive i stvaraju u Sloveniji.
Cilj radionica je podsticanje i osposobljavanje učesnika-ica iz etničkih zajednica iz nekadašnje
Jugoslavije za kulturnu produkciju kroz osnaživanje za vrednovanje vlastite kulture i jezika kao
ravnopravnih drugim kulturama kao i uključivanje vlastite kulture u ravnopravni dijalog i
neprekidnu interakciju sa drugim kulturama i sa dominantnom kulturom.
Umesto klasičnih 'ex cathedra' predavanja i osposobljavanja, radionice nude stalnu interakciju
između predavača-ica i učesnika-ica osposobljavanja. Radionice su zamišljene kao debatni
kružoci, na kojima će učesnici-ice izložiti vlastite stavove, poteškoće, potrebe, mišljenja i
iskustva i uporediti ih sa iskustvima drugih u okviru iste ili različite ranjive grupe kao i sa
teorijskim i istraživačkim stavovima.
Individualna usmeravanja su namenjena onim učesnicima-icama osposobljavanja koji žele
dodatne preporuke ili savetovanja o određenim temama koje su iznete na predavanjima ili
pomoć pri oblikovanju radova nastalih na radionicama.
Predavači-teljke/mentori-ke će biti dostupni za individualna usmeravanja: lično, neposredno
posle predavanja ili online preko e-maila, skajpa, četa.
Najuspešniji radovi (poezija, proza, drame, eseji) nastali na radionicama biće objavljeni u online
zborniku i predstavljeni na književnoj večeri. Na kraju projekta, najuspešniji učesnici-ice će
dobiti potvrdu o učešću.
Na radionice se mogu prijaviti pripadnici-ice ili potomci-ke etničnih zajednica iz država
nekadašnje Jugoslavije, koji:
- pišu ili žele da pišu na maternjem, slovenačkom ili trećem jeziku,
- još uvek nemaju objavljenu knjigu,
- starji su od 18 godina.
Uz prijavu pošaljite i kratku književnu biografiju na literarne.delavnice@dkis.si.
Prijave prikupljamo do 25.11.2018.
Početak radionica je predviđen za 8. decembar 2018. Izabrani učesnici_ce će imati mogućnost
da izaberu termine radionica preko online ankete.
Radionice su besplatne.