Delavnica Lidije Dimkovske: Kulturna produkcija ranljivih skupin

08. 12. 2018

I Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: Kako in zakaj pisati? Kaj je
pisanje? Kako začeti pisati? (2 delavnici)
II Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: Poznavanje in obvladovanje
literarno-kritiškega aparata: artikulacija kritičnega mišljenje. Uvod v razmišljanje o izseljenskih
literarnih temah. (2 delavnici)
III Delavnice kreativnega pisanja v maternem jeziku: Kdo piše? Identiteta in pisanje. Zakaj pisati
v maternem jeziku? Kako pisati v maternem jeziku v drugem jezikovnem okolju? (2 delavnici)
IV Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: 2: Pisati v slovenskem jeziku.
Srečanje s pisateljem in pogovor o strategijah pisanja in strategija prisotnosti v slovenskem
literarnem polju. (2 delavnici)
V Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku V: Kako komunicirati z mediji, če
pišete v drugem jeziku? Izkušnje, mreženje, vzpostavitev literarne scene manjšin in izseljencev,
objavljanje in prevajanje literature manjšinskih in izseljenskih književnikov (2 delavnici)
Struktura delavnic: predavanje + debata + individualna usmeritev
Število delavnic: 10 delavnic
Trajanje delavnice: 3 ure predavanja/debata + 7 ur individualne usmeritve
Obseg usposabljanja: 100 ur
Jeziki delavnic: slovenski, srbski, hrvaški, makedonski, črnogorski, bosanski in vsi ostali s
področja nekdanje Jugoslavije s pomočjo prevajanja.Delavnice vodi Lidija Dimkovska, pesnica, romanopiska, esejistka in književna prevajalka,
dobitnica EU nagrade za književnost, nagrade Huberta Burde in številnih drugih nagrad ter
urednica antologije Iz jezika u jezik.
Svoje delo in izkušnje bodo predstavili tudi gostje na delavnicah, že afirmirani »tujejezični«
avtorji_ke, oziroma avtorji_ke, ki pišejo v maternem jeziku in živijo ter ustvarjajo v Sloveniji.
Namen delavnica je spodbujajnje in usposabljanje udeležencev_ki iz etničnih skupin iz nekdanje
Jugoslavije za kulturno produkcijo skozi opolnomočenje za vrednotenje lastne kulture in jezika
kot enakovredne drugim kulturam ter vključitev lastne kulture v enakopravni dialog in
neprekinjeno interakcijo z drugimi kulturami in z dominantno kulturo.
Namesto klasičnih 'ex catherda' predavanj in usposposabljanj, delavnice ponujajo stalno
interakcijo med predavatelji_kam in udeleženci_kam usposabljanja. Delavnice so zastavljene
kot debatni krožki, kjer bodo lahko udeleženci_ke izpostavili lastne ugotovitve, težave, potrebe,
mnenja in izkušnje in jih primerjali z izkušnjo drugih v okviru iste ali različne ranljive skupine ter
s teoretičnimi in raziskovalnimi ugotovitvami.
Individualne usmeritve so namenjene tistim udeležencem_kam usposabljanja, ki bodo
potrebovali dodatna priporočila, pomoč ali svetovanja o določenih temah, ki so izpostavljene na
predavanjih ali pomoč pri oblikovanju prispevkov nastalih na delavnicah.
Predavatelji_ice/mentorji_ice bodo dostopni za individualne usmeritve: osebno, neposredno po
predavanjih ali online po e-mailu, skype, klepetu.
Najuspejšnejši prispevki (poezija, proza, drame, eseji) nastali na delavnicah bodo objavljeni v
spletnem zborniku in predstavljeni na literarni večeri. Na koncu projekta, najuspejšnejši
udeleženci_ke bodo dobili potrdilo o udeležbi.

Na delavnice se lahko prijavijo pripadniki_ice ali potomki_ke etničnih skupin iz držav
nekdanje Jugoslavije, ki:

  • pišejo ali bi želeli pisati v maternem, slovenskem ali tretjem jeziku,
  • še nimajo objavljene knjige,
  • so starejši od 18 let.

Ob prijavi poslati kratek literarni življenjepis na literarne.delavnice@dkis.si.
Prijave zbiramo do 25.11.2018.
Predvideni začetak delavnic 8. decembar 2018. Izbrani udeleženci_ke delavnic bodo imeli
možnost izbire terminov delavnic v spletni anketi.


Delavnice so brezplačne.