Pravni okviri i problemi pripadnika manjina i migranata prilikom zapošljavanja u Sloveniji

22. 11. 2018

Teme kojima ćemo se baviti na radionici:

  •  Analiza Ustava R. Slovenije sa naglaskom na odredbe koje uređuju osnovna čovekova prava i slobode i privredne i socijalne odnose;
  • Analiza propisa iz oblasti radnopravnog zakonodavstva, koji su najvažniji za migrante: Zakon o radnim odnosima (zaključivanje ugovora o radu; otkaz ugovora od strane poslodavca- redovni i vanredni otkaz; otkaz ugovora od strane zaposlenog; otpremnina; godišnji odmor), Zakon o strancima, Zakon o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca;
  • Razlike u zapošljavanju stranih radnika: državljana EU i državljana trećih država (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija);
  • Saveti u konkretnim slučajevima u postupku uređivanja statusa migranata iz trećih država; radna dozvola i dozvola za boravak;
  • Postupak spajanja porodice za radnike iz trećih država (uslovi za dobijanje dozvole za boravak članova porodice);
  • Oblici samozapošljavanja (osnivanje s.p., d.o.o.);
  • Kupovina nepokretnosti u Sloveniji za državljane trećih država (pravo kupovine nepokretnosti, postupak prilikom kupovine nepokretnosti u slučaju kada je kupac strani državljanin);