Pravni okviri in težave manjšin in migrantov pri zaposlovanju v Sloveniji

22. 11. 2018

 

Teme, ki jih bomo na delavnici obravnavali:

  • Analiza Ustave R. Slovenije s poudarkom na določbe ki urejajo: človekove pravice in temeljne svoboščine in gospodarska in socialna razmerja;
  • Analiza predpisov s področja delovno-pravne zakonodaje, najbolj pomembnih za migrante: Zakon o delovnih razmerjih (sklenitev pogodbe o zaposlitvi; odpoved pogodbe s strain delodajalca- redna in izredna odpoved; odpoved pogodbe s strain delavca; odpremnina; letni dopust), Zakon o tujcih, Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev;
  • Razlike v postopkih zaposlovanja tujih delavcev: državljani EU in državljani tretjih držav (Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija);
  • Nasveti v konkretnih primerih v postopku ureditve statusa migrantov iz tretjih držav delovno dovoljenje in dovoljenje za bivanje;
  • Postopek združitve družine za delavce iz tretjih držav (pogoji za pridobitev dovoljenja za bivanje družinskih članov);
  • Oblike samozaposlitve (ustanovitev s.p., d.o.o.);
  • Nakup nepremičnine v Sloveniji za državljane tretjih držav (pravica do nakupa nepremičnine; postopek nakupa nepremičnine v primeru če je kupec tuji državljan);