Lidija Dimkovska: Delavnice kreativnega pisanja v maternem jeziku III: Kdo piše? Identiteta in pisanje. Zakaj pisati v maternem jeziku? Kako pisati v maternem jeziku v drugem jezikovnem okolju?

12. 01. 2019

Kraj izvedbe: Tržaška cesta 2, Ljubljana

e-mail, facebook grupa

Datum: 12.1.2019

Predavateljica/izvajalka usposabljanja: Lidija Dimkovska, pisateljica

Gostje: Ivan Antić, pisatelj, Zoran Knežević, pisatelj

V prvem, krajšem delu delavnice so obravnavana literarna besedila, ki so jih udeleženci prinesli s seboj.

V drugem delu delavnice so gostje bila dva pisatelja kratkih zgodb in sicer: Ivana Antića in Zorana Kneževića, oba iz Srbije, ki živita v Sloveniji, Antić piše v srbskem jeziku, Knežević pa v slovenskem.  Udeleženci delavnic so predhodno prejeli kratki zgodbi gostov, ju skrbno prebrali in pripravili interpretacijo, vprašanja in komentarje. Avtorja sta se na kratko predstavila, sledil je pogovor o njunih kratkih zgodbah, udeleženci so aktivno sodelovali z mnenji, komentarji in vprašanji, pogovor je bil tako o literarnem kot tudi o zunajliterarnem življenju (predvsem o njunem položaju v slovenskem lit. prostoru). Avtorja sta govorila tudi o svojih izkušnjah pisati  prozo, delili so nasvete ali predloge kako biti pri tem uspešen, Knežević je celo razdelil udeležencem kratka navodila za pisanje proze, vzdušje je bilo sproščeno, na koncu sta gosta dobila vsak eno kratko zgodbo dveh udeležencev, da ju doma prebereta in napišeta mnenje oz. predloge in nasvete, kar sta tudi storila.

Individualne ure in posvetovanja so potekala preko e-maila in facebook skupine.