BIĆE BOLJE/BO ŽE

21. 10. 2019

Zbornik BIĆE BOLJE – BO ŽE prinaša pesmi, kratke zgodbe in eseje sedmih avtoric in enega avtorja, ki pišejo, bodisi tudi ali pa samo v svojih maternih jezikih, z območja nekdanje Jugoslavije. Za razliko od drugih tovrstnih zbornikov, v literarnih besedilih Tanje Božić, Natalije Milovanović, Alene Begić, Dragana Mitić, Biljane Žikić, Vesne Hrdlička Bergelj, Snježane Vračar Mihelač in Tamare Kovačević, ni motivov domotožja, hrepenenja po rodni grudi, idealizacije domovine in s tem povezane bolečine, niti drugih tem, značilnih za diasporo. Zanimajo jih večplastne teme, resničnost sveta, preteklost in sedanjost, zgodovinski premiki, izzivi sodobne družbe, osebni in kolektivni spomin, identiteta kot zbir več dejavnikov. Literatura v tem zborniku je večkulturna, ki je v svetu danes že popolnoma udomačen sistem besedil, ki jih pišejo avtorji z dvema ali več domovinami, jeziki, identitetami. Avtorji iz zbornika Biće bolje – Bo že, so predstavniki novega vala pisateljev in umetnikov, ki imajo za svojo domovino jezik, za svoj dom pa svet, njihova literarna besedila objavljena tako v izvirniku kot tudi v prevodu v slovenščini, nudijo bralcu kakovostno in avtentično literaturo in dejanski užitek v branju.

Glavna in odgovorna urednica: Lidija Dimkovska

Prevod: Tanja Božić in Natalija Milovanović

Prelom in oblikovanje: Jana Kumberger

Fotografije: Goran Jakovac

Tiskani zbornik lahko naročite na: skcdanilokis@dkis.si

Tiskano izdajo je omogočil Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije.

Priloge