»Manjšinski mediji: teorija in praksa«

29. 11. 2018

Na delavnicah "Manjšinski mediji: teorija in praksa" (29.11.2018 in 30.11.2018), ki so jim sledile individualne ure mentoriranja smo obravnavali naslednje teme:

-obravnavali smo problematiko manjšinskih skupnosti z več vidikov: politični status skupnosti, možnosti za razvijanje manjšinske kulture, učenje maternih jezikov, mediji v jezikih skupnosti, samoorganiziranje v obliki kulturno-umetniških društev, odnos države do skupnosti, manjšinski aktivizem.

-obravnavali smo medije z več vidikov: kakšna je veza manjšinske skupnosti in manjšinskega medija; kaj je to manjšinski medij in v čem se razlikuje od »mainstream« medija; katere so vsebinsko-organizacijske lastnosti manjšinskega medija;

-po splošnem in bolje teoretičnem uvodu usredotočili smo se na konkretni kontekst Slovenije ter na medije in manjšine v Sloveniji;

-predstavili smo delo italijanskih in madžarskih medijev v Sloveniji, oziroma redakcij v okviru nacionalne televizije ter delo romskih medijev;

-predstavili smo neke slovenske medije v tujini, predvsem v državah nekdanje Jugoslavije;

-primerjali smo slovenske medije v tujini in tuje medije v Sloveniji,

-predstavili smo poskuse ustvarjanja medija manjšinskih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji od osamosvojitve do danes;

-predstavili smo oddaje namenjene narodom nekdanje Jugoslavije v Sloveniji na nacionalni televiziji

-poglobili smo se v vsebino, namen in cilj manjšinskega medija: v jeziku manjšine, predstavlja kulturo manjšin in pomembne posameznike, posreduje servisne informacije pomembne za manjšine, predstavlja literarno, folklorno in drugo ustvarjanje, ampak se ukvarja tudi s splošnimi vprašanji v družbi – posebej politika do manjšin.

-financiranje manjšinskih medijev: državni proračun, subvencije, razpisi lokalni, državni, mednarodni, evropski;

-senzibiliziranje dominantne večinske populacije za kulturo, vsakodnevno življenje, dobre prakse ter težave manjšinskega dela družbe;

-povezovanje različnih marginalnih skupin (ženske, LGBT, migranti) in etničnih manjšin ter obravnavanje njihovih tem v medijih;

-na individualnih urah so podane osnove, napotki in nasveti za samostojne raziskave in ukvarjanje z mediji in manjšinami na različne načine – skozi akademsko, novinarsko, umetniško delo.