»Manjšinski mediji: teorija in praksa«

19. 11. 2018

Delavnici sta zastavljena kot debatni krožek, kjer bodo lahko udeleženci_ke izpostavili lastne ugotovitve, težave, potrebe, mnenja in izkušnje in jih primerjali z izkušnjo drugih.

Po predavanjih bodo vsi zainteresirani_ne imali možnost individualnih usmeritvi, ki so namenjene dodatnim priporočilima in svetovanjima o določenih temah, ki so izpostavljene na predavanjih. Predavatelj bo dostopen za individualne usmeritve: osebno, neposredno po predavanjih ali online po e-mailu, skype, klepetu, na družbenih omrežjih

Dr. Biljan Žikić, samozaposlena v kulturi, producentka, avtorica radijskih oddaj in prevajalka v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v tuj jezik. Po izobrazbi je univ.dipl profesorica srbskega jezika in književnosti ter doktorica medijskih študij. V Beogradu je končala prestižno BBC-jevo Šolo dokumentarnega TV filma (European Centre for Broadcasting Journalism and BBC).  S prihodom v Slovenijo se posveča teoretičnem in raziskovalnem delu medijev, spola, popularne kulture in manjšin v socializmu in postsoocializmu v Južnovzhodni Europi. Ukvarja se s raziskovanjem migracij, manjšin in etničnih skupnosti v Slovenijii: prispevek k zborniku in konferenci »Kdo so narodne manjšine v Sloveniji« (EXYUMAC), prispevek k »Reporting on Migration and Minorities – Guidelines« (www.respectwords.org), konferenca in zbornik: »Kako prispevati k boljšemu predstavljanju tem o migracijah in globalnemu razvoju v medijih« (Mirovni inštut). Na Radiju Študent od leta 2012. ustvarja svojo avtorsko oddajo »Kontrola leta«, edina radijska oddaja v srbskem jeziku v Sloveniji. Tematizira položaj, kulturo in potrebe srbske manjšinske skupnosti in ostalih skupnosti s področja nekdanje Jugoslavije z osnovnim ciljem: ohranjanje in promocija maternega jezika in matične kulture ter komunikacija z večinsko kulturo. Kot noviarka sodeluje v ustvarjanju oddaje Sami naši na Radio Slovenija Prvi program. Urednice je portala dkis.si in radnezene.online.

 

O projektu

Namen in cilj projekta #MANJŠINENAMREŽI je reševanje potreb etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije po večji medijski prepoznavnosti, otklanjanju medijskih sterotipov ter krepitevi njihovih kulturnih, socialnih in zaposlitvenih potencialov. To projekt ima namen doseči skozi usposabljanje večjega števila pripadnikov_ic etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije za ustvarjanje medijskih vsebin (minority journalism) skozi različne sklope delavnic, mentoriranje, praktične vaje in individualno svetovanje (od uvodnega ozaveščanja o ključnih problemih do konkretnega usposabljanja za pripravo medijskih prispevkov). Kot osrednji produkt projekta bo vzpostavljen manjšinski spletni medij, ki bo poda možnost za hibridni, multimedijski, hipertekstovni, večžanrovski, večjezični in široko dostopen nastop na spletu..

 

Projekt #MANJŠINENAMREŽI sofinancirata  Republika Slovenija in Evropka Unija iz Evropskega socialnega sklada.