Sodelavci

Seznam sodelavcev:

Lidija Dimkovska

Rojena je 11.8.1971. v Skopju. Živi v Ljubljani.

Lidija Dimkovska je pesnica in pisateljica makedonskega rodu. Končala je študij primerjalne književnosti v Skopju in doktorirala iz romunske književnosti na Univerzi v Bukarešti, kjer je med letoma 1997 in 2001 delala kot lektorica za makedonski jezik. Od leta 2001 živi v Ljubljani.

Je urednica za poezijo dvojezične elektronske revije www.blesok.com.mk. Kot štipendistka Ad future je bila med letoma 2005 in 2006 zunanja sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo na SAZU. Med letoma 2009 in 2012 je kot docentka honorarno predavala Svetovno književnost na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Članica je Makedonskega društva pisateljev, makedonskega PEN-a, Makedonskega društva prevajalcev, mednarodne žirije za nagrado Vilenica, DSP in mednarodne nagrado za življenjsko delo na področju poezije »Herbert«, Varšava, Poljska. Prevaja slovensko in romunsko književnost v makedonski jezik.

Dobitnica je številnih mednarodnih nagrad.

 

Biljana Žikić

Rojena 17.11.1974. v Jagodini, R. Srbija. Živi v Ljubljani.

Biljana Žikić je samozaposlena v kulturi, producentka, avtorica radijskih oddaj in prevajalka v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v tuj jezik.

Po izobrazbi je univ.dipl profesorica srbskega jezika in književnosti ter doktorica medijskih študij.

V Srbije je delala kot novinarka in avtorica dokumentarnih televizijskih in radijskih oddaj. V Beogradu je končala prestižno BBC-jevo Šolo dokumentarnega TV filma (European Centre for Broadcasting Journalism and BBC).  S prihodom v Slovenijo se posveča teoretičnem in raziskovalnem delu medijev, spola, popularne kulture in manjšin v socializmu in postsoocializmu v Jugovzhodni Europi.

Ukvarja se s raziskovanjem migracij, manjšin in etničnih skupnosti v Slovenijii Na Radiju Študent od leta 2012. ustvarja svojo avtorsko oddajo »Kontrola leta«, edina radijska oddaja v srbskem jeziku v Sloveniji. Tematizira položaj, kulturo in potrebe srbske manjšinske skupnosti in ostalih skupnosti s področja nekdanje Jugoslavije z osnovnim ciljem: ohranjanje in promocija maternega jezika in matične kulture ter komunikacija z večinsko kulturo. Kot noviarka sodeluje v ustvarjanju oddaje Sami naši na Radio Slovenija Prvi program. Urednice je portala dkis.si in radnezene.online.